Η σύγχρονη εξέλιξη στην οργάνωση των αποθηκών και των διανομών, αν αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις, παρέχει μοναδικές δυνατότητες για: Εντυπωσιακή βελτίωση του Επιπέδου Εξυπηρέτησης του Πελάτη, Μείωση του κόστους λειτουργίας, Μείωση αποθεμάτων, Αποδοτικότερη χρήση των χώρων και Ταχύτερη διεκπεραίωση παραγγελιών.

προγραμματα ΕΣΠΑ TIMELINE

Προγραμμα Νεοι Αγροτες